VN. 228 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ TC - HỆ THỐNG BIỂU PHÍ

  • TÀI CHÍNH
  • VN 228
  • Còn hàng
  • VN. 228 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ TC - HỆ THỐNG BIỂU PHÍ
350.000 VND

Việc chuyển đổi các đơn v s nghiệp công lập t cơ chế nhà nước bao cấp sang cơ chế t chủ, t chu trách nhiệm là xu thế tất yếu, nhằm giảm áp lc tài chính cho ngân sách Nhà nước, đồng thi tăng quyền t chủ cho các đơn v s nghiệp công lập nhằm tạo động lc phát huy s chủ động, sáng tạo trong hoạt động, nâng cao chất lượng dch vụ

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ hiểu rõ về: Cơ chế tự chủ tài chính, sử dụng vốn nhà nước để mua sắm; Nguyên tắc xác định mức thu phí, lệ phí, danh mục phí, lệ phí; những quy định về miễn, giảm phí, lệ phí; nội dung quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VÀ HỆ THỐNG BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DÙNG TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ hai. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước;

Phần thứ ba. Hướng dẫn cách thức sử dụng vốn nhà nước để mua sắm;

Phần thứ tư. Hệ thống biểu phí, lệ phí và các quy định về miễn giảm, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong mọi lĩnh vựcSách dày 450 trang, khổ 19x27, giá bìa 350.000 đồng/cuốn

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt