VN.279 HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020 TƯ TƯỞNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  • HỒNG ĐỨC
  • VN278
  • Còn hàng
  • VN.279 HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2020  TƯ TƯỞNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
395.000 VND

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Nhằm giúp các cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trung Tâm Giới Thiệu Sách Thành Phát phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

“TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

 Phần thứ nhất. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh;

Phần thứ hai. Tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh;

 Phần thứ ba. Đẩy mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới;

Phần thứ tư. Một số tác phẩm, bài nói, bài viết của chủ tịch hồ chí minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

 Phần thứ năm. Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của chủ tịch hồ chí minh;

Phần thứ sáu. Một số bài viết về tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

Phần thứ bảy. Các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh năm 2020.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt