HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PP TIẾP CẬN RỦI RO XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NS

  • TÀI CHÍNH
  • VN292
  • Còn hàng
  • HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PP TIẾP CẬN RỦI RO XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN NS
395.000 VND

Hằng năm, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách.

Nhằm giúp các đơn vị được kiểm toán hiểu biết sâu hơn, đầy đủ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, qua đó thực hiện tốt các quy trình, thủ tục cũng như công tác chuẩn bị cho việc kiểm toán được thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả, góp phần nâng cao tính tuân thủ, kỷ cương trong thực thi công vụ và mang lại hiệu quả hoạt động cho các đơn vị… Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:  

Tài liệu dành cho các cơ quan, đơn vị được kiểm toánluật kiểm toán nhà nước và

HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Nội dung cuốn sách gồm các nội dung sau::

Phần thứ nhất.  Luật kiểm toán nhà nước;

Phần thứ hai. Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách;

Phần thứ ba. Trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán;

Phần thứ tư. công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vá các doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt