KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ QUYỀN HẠN

  • HỒNG ĐỨC
  • VN. 324
  • Còn hàng
  • KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ QUYỀN HẠN
395.000 VND

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đã được Đảng và Nhà nước quan tâm trong lãnh đạo và chỉ đạo. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những biện pháp hữu hiệu về phòng, chống tham nhũng. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quan trọng này, cần phải triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nền nếp…

Nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập trong công tác cán bộ; Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Công ty TNHH Sách Luật Việt Nam xuất bản cuốn sách:

TÀI LIỆU PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG HƯỚNG DẪN

 KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Phần thứ nhất. KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ;

Phần thứ hai. VĂN BẢN HỢP NHẤT VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG;

Phần thứ ba. TÌM HIỂU NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG;

Phần thứ tư. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG;

Phần thứ năm. TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG;

Phần thứ sáu. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC;

Phần thứ bảy. TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC.

Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt