VN307 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  • HỒNG ĐỨC
  • VN307
  • Còn hàng
  • VN307 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
395.000 VND

 Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản áp dụng trong các lĩnh vực như: Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhằm kịp thời cặp nhật các quy định pháp luật mới Trung tâm Giới thiệu sách Thành Phát phối hợp cùng Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: 

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 712 HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG CÁC LĨNH VỰC

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất: LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Phần thứ hai: VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phần thứ ba: VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI,

Phần thứ tư: VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Phần thứ năm: VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Phần thứ sáu: VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt