SN.10 CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN

  • HỒNG ĐỨC
  • SN. 10 CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở
  • Còn hàng
  • SN.10 CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC  HIỆN
350.000 VND

 Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Vì vậy

Nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền để cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ XÂY DỰNG, BỘ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở TỪ NĂM 2014-2017".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I.THÔNG TƯ CỦA 

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân có được những thông tin cần thiết trong lĩnh vực đất đai, nhà ở.       

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang. Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018. CK: -35%

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt