VN.264 TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, THỦ TỤC HC TRONG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG

  • TÀI CHÍNH
  • VN. 264
  • Còn hàng
  • VN.264 TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, THỦ TỤC HC TRONG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG
395.000 VND

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công như quy định về tiêu chuẩn, định mức mua sắm máy móc, thiết bị, xe ô tô, trụ sở làm việc; các thủ tục hành chính trong việc quản lý, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả…

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác, Nhà xuất bản Tài chính liên kết với Trung tâm giới thiệu sách Thành Phát xuất bản cuốn sách:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRONG VIỆC

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ XỬ PHẠT

 CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

       Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

Phần một. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực  quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;

Phần hai. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công;

Phần ba. Tiêu chuẩn, định mức mua sắm, sử dụng tài sản công;

Phần bốn. Nội Dung Mua Sắm Nhằm Duy Trì Hoạt Động Thường Xuyên Được Ap Dụng Hình Thức Lựa Chọn Nhà Thầu Trong Trường Hợp Đặc Biệt

Phần năm. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định;

Phần sáu. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc!

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt