VN. 260 HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  • TÀI CHÍNH
  • VN. 260
  • Còn hàng
  • VN. 260 HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
395.000 VND

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Nhằm giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp cận với các quy định của pháp luật đến giao dịch điện tử, các quy trình giao dịch điện tử, quản trị vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Nhà xuất bàn Tài chính xuất bản cuốn sách:

“HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua

Ngân Hàng, Kho Bạc Nhà Nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước”

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật Về Thực Hiện Dịch Vụ Công Trực Tuyến Và Giao Dịch Điện Tử Trong Hoạt Động Tài Chính

Phần thứ hai. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước;

Phần thứ ba. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước;

Phần thứ tư. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản.


Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt