VN. 268 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM

  • HỒNG ĐỨC
  • VN.268
  • Còn hàng
  • VN. 268  BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
395.000 VND

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối chuyển tải những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người sống, học tập, làm việc theo quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học trong cả nước không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, của các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục mà chính là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân, của sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục, Trung Tâm Giới Thiệu Sách Thành Phát phối hợp cùng với Nhà xuất Bản Hồng Đức biên soạn tài liệu:

Cẩm nang phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Các biện pháp xử lý vi phạm đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật

Phần thứ hai.  Hành vi xâm hại trẻ em và xử lý vi phạm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm

Phần thứ ba.    Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm

Phần thứ bốn. Biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm

Phần thứ năm. Biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia trong trường học

Phần thứ sáu.  Phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Phần thứ bảy. Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Phần thứ tám.  Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên

Phần thứ chín. Nội dung quy tắc ứng xử và nhiệm vụ, quyền hạn của người học trong các cơ sở giáo dục

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt