VN. 269 TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  • HỒNG ĐỨC
  • VN. 269
  • Còn hàng
  • VN. 269 TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
395.000 VND

Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (tiếng Anh là One Commune One Product, viết tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhằm góp phần phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam, Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Trung tâm Giới thiệu sách Thành Phát xuất bản cuốn sách:

TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM OCOP

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM;

Phần thứ hai. TIÊU CHÍ ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM;

Phần thứ ba. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VÀ LÀNG NGHỀ;

Phần thứ tư. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN;

Phần thứ năm. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN;

Phần thứ sáu. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP DO CÁC RỦI RO XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT;

Phần thứ bảy. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP;

Phần thứ tám. QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM.

Phần thứ chín. QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt