VN130. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC,

  • TÀI CHÍNH
  • VN130
  • Còn hàng
  • VN130. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC,
335.000 VND

Trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử sụng ngân sách nhà nước, việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung nhằm khắc phục tiêu cực trong hoạt động mua sắm công, đảm bảo công khai, minh bạch, kể cả việc công khai hoá các khoản hoa hồng từ mua sắm; Tạm ứng vốn Kho bạc để xử lý các thiếu hụt tạm thời, đáp ứng nhu cầu chi đột xuất, thực hiện các dự án công trình; Kiểm soát thanh toán các khoản thu, chi ngân sách sao cho hiệu qủa, đúng mục đích, tiêu chuẩn, đang là một đòi hỏi cấp thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, để đáp ứng yêu cầu này đồng thời đổi mới công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05-05-2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03-10-2012 của Bộ tài chính quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước; Quyết định số 919/QĐ-BTC ngày 19-05-2015 của Bộ tài chính về việc đính chính Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05-5-2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03-10-2012 của Bộ tài chính quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29-05-2015 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; ...

Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật về tạm ứng vốn qua kho bạc Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản; mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; quản lý, kiểm soát các khoản chi ngân sách trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước;...Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách:


“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC,

MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới nhất về tạm ứng vốn kho bạc nhà nước;

Phần thứ hai. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động, sử dụng kinh phí của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phần thứ tư. Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Phần thứ năm. Đấu thầu, đấu giá, đặt hàng, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;

Phần thứ sáu. Quản lý, kiểm soát các khoản chi ngân sách trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần thứ bảy. Kiểm soát, thanh toán, quản lý và sử dụng ngân sách tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt