VN132. CẨM NANG TRA CỨU NHANH VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ,

  • HỒNG ĐỨC
  • VN132
  • 2-3 Days
  • VN132. CẨM NANG TRA CỨU NHANH VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ,
335.000 VND

Trong tổ chức hoạt động của Công đoàn, bên cạnh vai trò tham gia, đóng góp ý kiến trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội thì việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đồng thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn.

Do đó, nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hỗ trợ họat động của chủ tịch và cán bộ công đoàn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tiền lương, trợ cấp, bồi thường, tinh giản biên chế, khen thưởng; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách việc làm, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; các chính sách đối với lao động nữ… Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu sách:

 

“CẨM NANG TRA CỨU NHANH NHỮNG VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP VỀ

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những vướng mắc thường gặp về chính sách tiền lương, trợ cấp, bồi thường, tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

Phần thứ hai. Những vướng mắc thường gặp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Phần thứ ba. Những vướng mắc thường gặp về chính sách việc làm, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Phần thứ tư. Những vướng mắc thường gặp về chế độ, chính sách khen thưởng trong tổ chức công đoàn;

Phần thứ năm. Những vướng mắc thường gặp về công tác nữ công trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ;

Phần thứ sáu. Những vướng mắc thường gặp trong lĩnh vực lao động;

Phần thứ bảy. Những vướng mắc thường gặp về thực hiện dân chủ, tự chủ trong tổ chức công đoàn;

Phần thứ tám. Những vướng mắc thường gặp về quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn.

 

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt