VN137. SỔ TAY HD HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

  • HỒNG ĐỨC
  • VN137
  • Còn hàng
  • VN137. SỔ TAY HD HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
350.000 VND

Công đoàn Giáo dục là một thành viên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Đây là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên troong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục; đồng thời giáo dục cán bộ, công nhân viên chức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động; tổ chức thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động giáo dục; các nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết trong hoạt động của công đoàn ngành giáo dục; đồng thời giải đáp các chế độ chính sách về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:

 

“SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CÁC CẤP”


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động và tổ chức thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động giáo dục;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ công tác và kỹ năng cần thiết trong hoạt động của công đoàn cơ sở ngành giáo dục;

Phần thứ tư. Thực hiện quyền, trách nhiệm của cán bộ công đoàn giáo dục trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của giáo viên và tham gia quản lý nhà nước, kinh tế – xã hội;

Phần thứ năm. Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp giáo dục;

Phần thứ sáu. Công tác nữ công trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi, chế độ, chính sách đối với giáo viên nhà trường;

Phần thứ bảy. Giải đáp các chế độ, chính sách dành cho cán bộ công đoàn và giáo viên;

Phần thứ tám. Những quy định pháp luật mới nhất về chế độ tiền lương và quyền lợi đối với giáo viên và cán bộ công đoàn.

 

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt