VN138. HỆ THỐNG TOÀN VĂN 11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI KỲ HỌP THỨ 9

  • HỒNG ĐỨC
  • VN138
  • Còn hàng
  • VN138. HỆ THỐNG TOÀN VĂN 11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI KỲ HỌP THỨ 9
350.000 VND

Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, trước những thách thức và vận hội, cơ hội mới của đất nước, kỳ họp thứ 9, Khóa XIII của Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác tư pháp và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm ngay, những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã đề ra. Với nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác xây dựng pháp luật, từ ngày 20/05/2015 đến ngày 26/06/2015, Quốc hội đã thông qua và ban hành 11 dự án Luật cùng các Nghị quyết, hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của Hiến pháp mới, với tinh thần tôn trọng Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ nhân dân.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bạn đọc quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các luật, nghị quyết mới được ban hành;…. Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:

 

HỆ THỐNG TOÀN VĂN 11 LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỲ HỌP THỨ 9 KHÓA XIII ĐÃ THÔNG QUA

Nội dung quyển sách gồm:

1.         Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật số: 75/2015/QH13, ngày 09-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01- 01- 2016);

2.         Luật tổ chức Chính phủ, Luật số: 76/2015/QH13, ngày 19/06/2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;

3.         Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật số: 77/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;

4.         Luật nghĩa vụ quân sự, Luật số: 78/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016) ;

5.         Luật thú y, Luật số: 79/2015/QH13, ngày 19-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2016) ;

6.         Luật ban hành văn bản pháp luật, Luật số: 80/2015/QH13, ngày 22-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016) ;

7.         Luật kiểm toán nhà nước, Luật số: 81/2015/QH13, ngày24-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016) ;

8.         Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật số: 82/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ 01-07-2016) ;

9.         Luật ngân sách nhà nước, Luật số: 83/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017);

10.      Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật số: 84/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016) ;

11.      Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, Luật số: 85/2015/QH13, ngày 25-06-2015 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-09-2015) ;

12.      Nghị quyết số: 90/2015/QH13 ngày 10-06-2015 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013;

13.      Nghị quyết số: 91/2015/QH13 ngày 18-06-2015 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016;

14.      Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22-06-2015 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành;

15.      Nghị quyết số: 97/2015/QH13 ngày 26-06-2015 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII.

 

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt