VN139. CẨM NANG TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG

  • HỒNG ĐỨC
  • VN139
  • 2-3 Days
  • VN139. CẨM NANG TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG
335.000 VND

Nhằm nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, giúp cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảngBí thư Đảng bộ, chi bộ các cấp trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu và hiệu quả hoạt động của đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng cũng như nâng cao sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, nhất là việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà Xuất bản Hồng Đức biên soạn và xuất bản quyển sách: 

 

“CẨM NANG TRA CỨU NHANH NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP

TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÁC CẤP”

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những kỹ năng cần thiết dành cho bí thư đảng ủy các cấp;

Phần thứ hai. Nghiệp vụ và các tình huống trong việc thực hiện lãnh đạo quy chế dân chủ cơ sở;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ và các tình huống trong công tác dân vận;

Phần thứ tư. Nghiệp vụ và các tình huống trong việc lập dự toán và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng;

Phần thứ năm. Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và tiến hành kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng;

Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản thường dùng trong công tác tổ chức Đảng;

Phần thứ bảy. Tuyển tập các mẫu diễn văn, bài phát biểu thường dùng trong các sự kiện tổ chức Đảng.

Đây là tài liệu rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình công tác của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, Bí thư Đảng bộ, chi bộ các cấp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt