VN143. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,

  • HỒNG ĐỨC
  • VN143
  • Còn hàng
  • VN143. NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,
350.000 VND

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để hỗ trợ các hoạt động, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ công tác của cán bộ công đoàn, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;…

 

 Nhằm giúp Chủ tịch và cán bộ công đoàn các cấp tìm hiểu và áp dung những điểm mới cần biết trong công tác quản lý và tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động; các chính sách mới về tiền lương, tiền công, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính; các kỹ năng cần thiết để trở thành cán bộ công đoàn giỏi;… Trung tâm giới thiệu sách Thành Phát liên kết với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:

 

“NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN BIẾT

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TUYÊN TRUYỀN

DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP”

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về luật an toàn, vệ sinh lao động;

Phần thứ hai. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

Phần thứ ba. Những điểm mới cần biết trong công tác quản lý, tuyên truyền về tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp;

Phần thứ tư. Sổ tay tuyên truyền pháp luật dành cho cán bộ công đoàn.

Phần thứ năm. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Phần thứ sáu. Công tác quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn;

Phần thứ bảy. Kỹ năng cần thiết để trở thành cán bộ công đoàn giỏi;

 

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt