VN147. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU

  • TÀI CHÍNH
  • VN147
  • Còn hàng
  • VN147. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU
335.000 VND

Trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước, việc quản lý các khoản thu chi và sử dụng tài sản nhà nước sao cho đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, định mức là một trong những vấn đề rất quan trọng. Để thực hiện tốt công tác này, tránh những thiếu sót, gây hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi kế toán và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý tài chính, tài sản phải hiểu và nắm vững các nghiệp vụ.

 

Để giúp kế toán trong các cơ quan, đơn vị nhà nước và cá nhân quan tâm tìm hiểu, áp dụng và nâng cao các nghiệp vụ về quản lý các khoản thu chi ngân sách; nghiệp vụ kế toán hạch toán các khoản thu chi, xử lý chênh lệch thu, chi; mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn định mức; trích khấu hao tài sản cố định;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu:

 

“TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG:  

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH

VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”

 

Tài liệu được trình bày theo 5 chuyên đề, mỗi chuyên đề tương ứng với một nghiệp vụ để giúp kế toán và các cá nhân quan tâm dễ dàng tìm hiểu. Nội dung 5 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1. Nghiệp vụ quản lý các khoản thu trong các cơ quan, đơn vị nhà nước:

-          Chương I.Quản lý thu thuế;

-          Chương II.Quản lý thu phí, lệ phí;

-          Chương III.Quy trình tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước.

Chuyên đề 2. Nghiệp vụ quản lý các khoản chi trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

-          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  ;

-          Chương II.Quản lý chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

-          Chương III.Quản lý tạm ứng vốn và kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước;

-          Chương IV.Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chuyên đề 3. Nghiệp vụ hach toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước:

-          Chương I.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi ngân sách  áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc;

-          Chương II.Nghiệp vụ kế toán quản lý các khoản thu chi tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Chuyên đề 4. Nghiệp vụ quản lý và sử dụng tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước  :

-          Chương I.Tiêu chuẩn, định mức quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

-          Chương II.Quản lý mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước;

-          Chương III.Quản lý tính hao mòn tài sản cố định;

-          Chương IV. Quản lý, sử dụng vật tư, hàng hóa.

Chuyên đề 5. Nghiệp vụ hạch toán các khoản tăng, giảm, khấu hao và xây dựng cơ bản, sữa chữa tài sản:

-          Chương I. Nghiệp vụ hạch toán tài sản cố định;

-          Chương II. Nghiệp vụ hạch toán vật tư, hàng hóa.

 

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc!

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt