VN149. HD NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT

  • HỒNG ĐỨC
  • VN149
  • Còn hàng
  • VN149. HD NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT
335.000 VND

Công đoàn Giáo dục là một thành viên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. Đây là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục; đồng thời giáo dục cán bộ, công nhân viên chức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hỗ trợ hoạt động Công đoàn ngàn giáo dục, trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật như: Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 18-08-2015 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục; Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25-08-2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; cùng với các quy định về chế độ, chính sách đối với công đoàn, cán bộ và giáo viên nhà trường như: Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ;  Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10-03-2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “nhà giáo nhân dân”, “nhà giáo ưu tú”; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;…

Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn; vai trò của công đoàn trong đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục; công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ; quản lỳ tài chính và công tác bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học;… Trung tâm Giới Thiệu Sách Thành Phát phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:


“HƯỚNG DẪN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN  CƠ SỞ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC”


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tìm hiểu về công đoàn giáo dục và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015 – 2016;

Phần thứ hai. Nghiệp vụ công tác và kỹ năng tổ chức hoạt động, xây dựng các mối quan hệ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở ngành giáo dục;

Phần thứ ba. Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và tổ chức thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

Phần thứ tư. Vai trò của công đoàn giáo dục trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục;

Phần thứ năm. Công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục;

Phần thứ sáu. Công tác quản lý tài chính công đoàn giáo dục;

Phần thứ bảy. Công tác nữ công trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi giáo viên nhà trường;

Phần thứ tám. Công tác bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên và người học.

Sách dày 400 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt