VN150. CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  • TÀI CHÍNH
  • VN150
  • Còn hàng
  • VN150. CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
335.000 VND

Trước tình hình phát triển của quá trình hội nhập kinh tế, việc nâng cao nghiệp vụ và đề ra các giải pháp để công tác quản lý tài chính kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường là một đòi hỏi cấp thiết. Do đó, trong thời gian qua, để hỗ trợ và hoàn thiện công tác này, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ; mức lương tăng thêm tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ; quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo tại Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12-02-2015 của Bộ tài chính; nội dung thu, chi đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08-09-2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính; cơ chế thu, quản lý học phí cơ sở giáo dục từ năm học 2015-2016  đến năm học 2020-2021 tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 01-10-2015 của Chính phủ; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;…

Nhằm giúp kế toán, những người làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có tài liệu để tìm hiểu và trau dồi các nghiệp vụ về chế độ tự chủ tài chính; quản lý các khoản thu – chi cơ quan hành chính, sự nghiệp văn hóa xã hội, sự nghiệp kinh tế; quản lý quỹ tiền lương; chi phí đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm; công khai tài chính; nghiệp vụ kế toán về các khoản thu chi, nguồn kinh phí; nghiệp vụ kiểm toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách:


“CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”


Nội dung cuốn sách được trình bày theo 3 chuyên đề cụ thể sau:

Chuyên đề 1: Quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

-     Chương I. Quản lý tài chính theo chế độ tự chủ đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

-     Chương II. Quản lý các khoản thu - chi đơn vị quản lý hành chính.

-     Chương III. Quản lý các khoản thu - chi sự nghiệp văn hoá - xã hội.

-     Chương IV. Quản lý các khoản thu - chi đơn vị sự nghiệp kinh tế.

-     Chương V. Quản lý quỹ tiền lương.

-     Chương VI. Quản lý các chi phi đấu thầu, mua sắm hàng hóa.

-     Chương VII. Quản lý chi phí, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đặc thù đối với dự án đầu tư.

-     Chương VIII. Nội dung công khai tài chính.

Chuyên đề 2: Tổ chức kế toán trong công tác quản lý tài chính các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

-     Chương I. Kế toán tiền

-     Chương II. Kế toán các khoản thanh toán 

-     Chương III. Kế toán nguồn kinh phí

-     Chương IV. Kế toán các khoản thu

-     Chương V. Kế toán các khoản chi

-     Chương VI. Kế toán tài khoản ngoài bảng

Chuyên đề 3: Quy trình kiểm toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiêp.

-     Chương I. Quy trình kiểm toán.

-     Chương II. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước.

-     Chương III. Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

-     Chương IV. Kiểm toán báo cáo tài chính.


Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt