VN153. SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  • TÀI CHÍNH
  • VN153
  • 2-3 Days
  • VN153. SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
350.000 VND

Trong vấn đề đầu tư xây dựng công trình hiện nay, công tác quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, bảo trì, giám sát đảm bảo an toàn trong thi công luôn có vai trò rất quan trọng. Đây được xem là một trong những giải pháp chủ yếu để đưa hoạt động đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao và đi vào trật tự. Do đó, trong thời gian qua, để hỗ trợ cho công tác này, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-06-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ơ; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30-10-2015 của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ; Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 01-11-2015 của Bộ xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình;...

Để giúp các cơ quan, tổ chức chuyên ngành xây dựng và cá nhân quan tâm tìm hiểu những quy định mới nhất của Nhà nước về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý đầu tư và giám sát thi công; đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng; các chính sách cải tạo, xây dựng, phát triển và quản lý nhà, đất;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“SỔ TAY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, BẢO TRÌ, GIÁM SÁT ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG”


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật xây dựng;

Phần thứ hai. Những quy định mới về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Phần thứ ba. Quản lý đầu tư và giám sát thi công xây dựng công trình;

Phần thứ tư. Đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng;

Phần thứ năm. Chính sách cải tạo, xây dựng, phát triển và quản lý nhà, đất.


Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 350.000 đ/ cuốnTT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt