VN157. BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

  • HỒNG ĐỨC
  • VN157
  • Còn hàng
  • VN157. BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
350.000 VND

Bộ Luật hình sự (BLHS) hiện hành được Quốc hội khóa X thông qua ngày 21/12/1999 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật hình sự Việt Nam, phát huy thành tựu của BLHS năm 1985 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997). Sau hơn 14 năm thi hành, BLHS năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã có những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, kể từ sau khi được ban hành cho đến nay, tình hình đất nước đã có những thay đổi lớn. Tình hình tội phạm nhìn chung vẫn diễn biến hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Điều này đã làm cho BLHS hiện hành trở nên bất cập không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Tại kỳ họp thứ 10, Khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Bộ luật hình sự để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Hiến pháp năm 2013; phát huy hơn nữa vai trò là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cũng trong kỳ họp này, để bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; khắc phục vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành trước đó, Quốc hội cũng đã sửa đổi và thông qua Bộ luật tố tụng hình sự; thông qua Luật tạm giữ, tạm giam để bảo đảm quyền con người trong tạm giữ, tạm giam, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam; thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ, cụ thể và nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới.

Nhằm giúp các tổ chức, đơn vị và cá nhân cập nhật kịp thời Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tạm giam, tạm giữ; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được ban hành tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách:


“BỘ LUẬT HÌNH SỰ,

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

(thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII)


Nội dung quyển sách gồm có:

1. Bộ Luật hình sự, Luật số: 100/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016);

2. Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật số: 101/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016);

3.Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật số: 99/2015/QH13 ngày 26-11-2015 của Quốc hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016);

4. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật số: 94/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội (đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016);

5. Nghị quyết số: 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật hình sư;

6. Nghị quyết số: 110/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sư.

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn. CK -60%

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt