VN165. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NN

  • TÀI CHÍNH
  • VN165
  • Còn hàng
  • VN165. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NN
335.000 VND

Trong giai đoạn hiện nay, việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị đang là một đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng. Do vậy, để công tác trên được thực hiện đúng chế độ quy định, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp lý như: Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06-01-2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01-02-2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Để giúp cán bộ kế toán, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cập nhật và tìm hiểu những quy định mới nhất về Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hướng dẫn mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa, tính hao mòn tài sản cố định, quản lý các khoản chi tiêu ngân sách nhà nước…Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:


NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

VÀ HƯỚNG DẪN MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN NHÀ NƯỚC,

CHI TIÊU TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Những quy định mới về luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ hai. Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quản lý, sửa chữa tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tư. Tiêu chuẩn – định mức sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn - định mức các khoản chi tiêu;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn quản lý và tính hao mòn tài sản cố định;

Phần thứ bảy. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ tám. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.


Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 335.000 đ/ cuốn, CK -60%

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt