VN171. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH

  • VN171. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH
335.000 VND

Để triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc; tăng cường kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán và các chủ đầu tư, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản quy định về chế độ quản lý, kiểm soát các khoản chi, cam kết chi ngân sách, cụ thể: Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS); Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước;…

Nhằm hỗ trợ cán bộ kế toán Kho bạc và những người quan tâm thuận tiện trong việc cập nhật những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ quản lý, kiểm soát các khoản chi, cam kết chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước; áp dụng các nghiệp vụ kế toán TABMIS về ghi chép tài khoản, hạch toán kế toán; phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ;… Trung tâm Giới thiệu sách Thành Phát xin giới thiệu cuốn sách:


CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT

CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC

VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TABMIS

DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC


Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần một. Chế độ quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách  qua kho bạc nhà nước;

Phần hai. Danh mục hệ thống và nội dung, kết cấu, phương pháp ghi chép tài khoản kế toán;

-  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán;

-  Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán (Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán ngân sách nhà nước; Kế toán vay nợ và trả nợ vay;Kế toán tiền gửi đơn vị tại kho bạc nhà nước; Kế toán thanh toán điện tử KBNN; Kế toán thanh toán bù trừ; Kế toán điện tử liên ngân hàng; Kế toán điều chuyển vốn và quyết toán vốn; Kế toán ngoại tệ; Kế toán các tài khoản không trong cân đối; Kế toán cho vay và thu hồi nợ vay; Kế toán dự toán chi hoàn thuế GTGT; Kế toán chi ngân sách bằng lệnh chi tiền…)

Phần ba. Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ.

-  Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước;  chứng từ thanh toán; chứng từ tín dụng nhà nước;

Biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ khác.

 

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt