VN178. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

  • TÀI CHÍNH
  • VN178
  • Còn hàng
  • VN178. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...
350.000 VND

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thông qua thuế, Nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường. Do đó, để đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói chung và cơ chế quản lý thuế nói riêng, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII, Quốc hội đã thông qua hai Luật về thuế, cụ thể: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật số: 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật số: 107/2016/QH13 ngày 06-04-2016 của Quốc hội;… Đồng thời ban hành một số hướng dẫn mới thực hiện cách chính sách thuế áp dụng trong các loại hình doanh nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, đội ngũ cán bộ thuế cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; hướng dẫn mới về chính sách thuế;  ….Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách:


LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG,

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU”


Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế áp dụng trong doanh nghiệp;

Phần thứ ba. Quy trình thanh tra và mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

Phần thứ tư. Hướng dẫn một số nghiệp vụ về lập, xử lý, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn;

       

Sách dày 416 trang, Bìa mềm, khổ 20 x 28, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt