VN181. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  • TÀI CHÍNH
  • VN181
  • Còn hàng
  • VN181. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
335.000 VND

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, cùng với quá trình hội nhập của nền kinh tế, các hoạt động sự nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để các hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường thì phải có phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp. Một trong những biện pháp được quan tâm đó là hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị.

Nhằm giúp kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu, bổ sung các kiến thức về chế độ kế toán gồm: hệ thống chứng từ; sổ sách, báo cáo tài chính; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; thiết lập các sơ đồ kế toán; nghiệp vụ quản lý tài chính; kiểm toán ngân sách và báo cáo tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp …, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu quyển sách:


“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NHỮNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

ÁP DỤNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC”


Nội dung cuốn sách được trình bày theo các chuyên đề cụ thể sau:

Phần thứ nhất. Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ hai. Thiết lập sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Nghiệp vụ chuyên môn quản lý tài chính tại các cơ quan, đơn vị;

Phần thứ tư. Kiểm toán ngân sách, báo cáo tài chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;


        Sách dày 448 trang, Bìa mềm, khổ 19 x 27, Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt