VN185. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  • HỒNG ĐỨC
  • VN185
  • Còn hàng
  • VN185. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
350.000 VND

Hội   đồng   nhân   dân   và   Ủy   ban   nhân   dân   là   hai   cơ   quan quyền lực của chính quyền địa phương. Trong đó, Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước   cấp   trên.   Đây   là  hai  cơ   quan   gần   dân   nhất,   chịu   trách nhiệm trước nhân dân, giải quyết các công việc của dân và thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân. Để thực hiện tốt những vai trò quan trọng trên, đòi hỏi cán bộ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đặc biệt là Chủ tịch, Phó chủ tịch phải có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo tốt.

 Nhằm cung cấp bộ tài liệu giúp Chủ tịch và các cán bộ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (đặc biệt là ở nông thôn) tìm hiểu và bổ sung các kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong hoạt động; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và quản lý kinh phí; kê khai minh bạch tài sản và thu nhập; các chế độ, chính sách mới về mức lương cơ sở, điều kiện đảm bảo hoạt động;… Trung Tâm Giới Thiệu Sách Thành Phát phối hợp cùng với Nhà Xuất Bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:“KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

DÀNH CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021”

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ năng lãnh đạo dành cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (gồm kỹ năng quản lý, điều hành công việc; kỹ năng dân vận; kỹ năng tiếp dân; kỹ năng lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản; kỹ năng giám sát; kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh chấp đất đai;…);

Phần   thứ   hai.  Tổ   chức,   hoạt   động   của   chính   quyền   địa phương nông thôn và vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (gồm tổ chức và nhiệm vụ của chính quyền địa phương nông thôn cấp tỉnh, huyện và xã; vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong quá trình CNH - HĐH);

Phần thứ ba.  Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

Phần thứ tư.  Hướng dẫn thực hiện kê khai minh bạch tài sản,  thu  nhập đối với  lãnh đạo  Hội  đồng  nhân dân,  Ủy  ban nhân dân các cấp;

Phần thứ năm.  Tuyển  chọn một số  bài diễn văn, phát biểu của Chủ Tịch hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

Phần thứ sáu. Chế độ, chính sách mới dành cho chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp (gồm mức lương cơ sở; chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động…).

 

Sách dày 440 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn, giảm -70%

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt