VN208. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  • TÀI CHÍNH
  • VN208
  • Còn hàng
  • VN208. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
350.000 VND

Nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; đồng thời làm căn cứ để xây dựng quy trình kiểm toán cụ thể, hướng dẫn kiểm toán đối với từng lĩnh vực kiểm toán, trong thời gian qua, Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23/12/2016 về quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước.. Theo đó, đoàn kiểm toán và thành viên kiểm toán phải tổ chức tiến hành công việc kiểm toán theo đúng trình tự, thủ tục đã được quy định trong Quy trình kiểm toán. Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước cũng ban hành một số văn bản liên quan đến kiểm toán như: Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016 của Kiểm toán nhà nước ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán;; Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 của Kiểm toán nhà nước Ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước...

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cập nhật và áp dụng Quy trình kiểm toán nhà nước; trình tự, nội dung công việc, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán đã được công bố; công tác chuẩn bị khi có đoàn kiểm toán của các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước; giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán;… Nhà Xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:


“QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ TRÌNH TỰ, NỘI DUNG, CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM

TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, KIỂM TRA, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”


Nội dung quyển sách gồm có các phần như sau:

Phần thứ nhất. Quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước;;

Phần thứ hai. Trình tự, nội dung công việc, trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch, kiểm tra, kiến nghị kiểm toán;;

Phần thứ ba. Công tác chuẩn bị kiểm toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý ngân sách nhà nước;;

Phần thứ tư. Căn cứ, trình tự và hồ sơ giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán;;

Phần thứ năm. Những quy định mới về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị nhà nước;;

Phần thứ sáu. Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản, nguồn kinh phí của kiểm toán nhà nước..


Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn, CK -50%

TT Giới Thiệu Sách Thành Phát Xin Trân Trọng Giới thiệu cùng bạn đọc.

Để lại bình luận

Chú ý: Không hỗ trợ HTML.
    Xấu           Tốt